NIEUWS EN MEDEDELINGEN
 

November 2017: PAL teleurgesteld in vonnis Sprintplan

Op 18 oktober 2017 heeft de rechtbank Den Haag vonnis gewezen in de zaak tegen Aegon inzake Sprintplan. Stichting Platform aandelenlease (PAL) is teleurgesteld in het vonnis, de verwijten die zijn aangevoerd zijn niet inhoudelijk beoordeeld. PAL kan zich niet in dit vonnis vinden en gaat in hoger beroep. Lees hier de volledige reactie van PAL.

Juli 2016: Nieuwe kansen voor Sprintplan-gedupeerden

Door nieuwe feiten die over Sprintplan aan het licht zijn gekomen en recente ontwikkelingen in de rechtspraak zien wij goede kansen om alsnog de geleden schade op Aegon te verhalen. De Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) heeft onlangs het initiatief genomen om een nieuwe collectieve procedure te starten. Daarvoor heeft zij onze zusterorganisatie ConsumentenClaim ingeschakeld. Bij succes kunnen cliënten van Leaseproces ook profiteren van de uitkomst van de procedure. Lees meer op de website van ConsumentenClaim.

Uitspraak Hoge Raad 5 juni 2009

De Hoge Raad heeft op 5 juni 2009 bepaald dat de banken in aandelenlease-zaken hun zorgplicht hebben geschonden door niet te wijzen op het risico van een restschuld en dat zij daarom grotendeels aansprakelijk zijn voor de schade. De Hoge Raad heeft daarbij opdracht gegeven aan het gerechthof te Amsterdam om een praktische regeling te ontwerpen waarmee vastgesteld kan worden welk deel van de schade voor rekening van de bank komt en welk deel van de schade voor rekening van de cliënt blijft. Het gaat dan om het deel aan schade in de vorm van betaalde inleg en het deel aan schade in de vorm van restschuld.

Wat betekent dat voor vergoeding bij Sprintplannen?
Bij de Sprintplan-overeenkomsten was er niet vaak sprake van een restschuld. Veelal zal de schade alleen bestaan uit de betaalde inleg. Dit deel van de schade wordt alleen vergoed als er sprake was van een onaanvaardbaar zware financiële last.
 
Rekenformule Gerechtshof Amsterdam
Het gerechtshof heeft vervolgens een rekenformule ontworpen waarmee berekend kan worden of het aangaan van het contract voor u een aanvaardbaar zware financiële last was of een onaanvaardbaar zware financiële last. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in het jaar waarin het contract werd gesloten en naar het risico dat u met het contract liep. U kunt de rekenformule bekijken als bijlage A bij de vier uitspraken van het gerechtshof van 1 december 2009. U vindt deze uitspraken onderaan deze pagina. Als het contract volgens de rekenformule voor u een onaanvaardbaar zware financiële last was, dan moet Spaarbeleg waarschijnlijk tweederde van de inleg vergoeden. Dit zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zo zijn. Dit komt omdat in het algemeen het bedrag dat voor het Sprintplan moest worden betaald wel was op te brengen. Alleen bij een zeer laag inkomen (bijstandsniveau) zal dit anders zijn, of indien er al andere effectenlease-overeenkomsten waren gesloten (bij bijvoorbeeld Dexia, Aegon, Levob of Defam) voor het Sprintplan werd afgesloten.

Zie voor de uitspraken:


Uitspraak Dexia-zaak
Uitspraak Aegon-zaak
Uitspraak Levob-zaak