DEFAM NIEUWS EN MEDEDELINGEN

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 december 2017: Defam wist dat cliënt werd geadviseerd door tussenpersoon

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad in 2016 (zie de uitspraak hieronder) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 december 2017 een zeer positief arrest gewezen in een zaak van een cliënt die in 1999 een effectenleasecontract had afgesloten bij Defam op advies van de tussenpersoon Afab. Het hof oordeelt dat Afab geen advies mocht geven over het effectenleasecontract, omdat zij niet over de juiste vergunningen beschikte. Volgens het hof wist Defam dat Afab adviseerde en daarom is Defam als aanbieder van het product verantwoordelijk. Het hof oordeelt dan ook dat Defam de volledige schade aan onze cliënt moet vergoeden. Lees hier de uitspraak.


Hoge Raad, 2 september 2016: 100% vergoeding bij tussenpersoon

Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Lees hier de uitspraak.

Wij stellen ons op het standpunt dat bovenstaande ook voor Defam aandelenlease contracten opgaat die via een tussenpersoon afgesloten zijn. Op dit moment wachten wij op een uitspraak welke duidelijkheid moet geven over dit punt. Zodra er nieuws is kunt u dat hier lezen.