Onze successen

Door Leaseproces zijn de afgelopen jaren belangrijke successen geboekt. Wij zetten deze hieronder op een rij.

100% vergoeding bij tussenpersoon

Op 2 september 2016 bepaalde de Hoge Raad dat als het aandelenleasecontract via een tussenpersoon is afgesloten, aanbieders zoals Dexia en Aegon de klant voor 100% moet compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Lees hier de uitspraak.

Eega-argument geldt voor een grotere groep

Op 9 oktober 2015 bepaalde de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces dat gedupeerden de uitkomst van de collectieve procedure, die destijds was aangespannen door de Stichting Eegalease en de Consumentenbond, mochten afwachten. Dit is van belang voor gedupeerden die met succes een beroep op het eega-argument kunnen doen. Hun vordering is niet verjaard. Lees de uitspraak hier. Op 1 november 2016 bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden dat nog meer cliënten een beroep kunnen doen op het eega-argument. Ook de aansluitende procedure waarin de Duisenbergregeling algemeen verbindend werd verklaard, heeft dezelfde stuitende werking.

Schadevergoeding wettelijke rente omhoog

Op 1 mei 2015 bepaalde de Hoge Raad in een zaak van Leaseproces dat de wettelijke rente vergoed dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is betaald. De schadevergoeding kan hierdoor tot 50% hoger worden. Het standpunt van Dexia, dat de rente pas betaald diende te worden vanaf de einddatum van het contract, werd door de Hoge Raad verworpen. Lees hier de uitspraak.

Compensatieregeling aandelenlease: Duisenbergregeling

Volgens Leaseproces was de Duisenbergregeling een ongunstige regeling. Wij hebben onze cliënten daarom geadviseerd om niet met die regeling akkoord te gaan. Intussen hebben wij circa tienduizend zaken afgewikkeld, hetzij via een schikking hetzij via een procedure. In meer dan 95% van de gevallen zijn onze cliënten (aanzienlijk) beter af dan met de Duisenbergregeling. Vaak gaat het om duizenden tot tienduizenden euro’s. 

Meer uitspraken kunt u teruglezen op de pagina: 'Recente uitspraken'.