DEFAM NIEUWS EN MEDEDELINGEN

 

Hoge Raad, 2 september 2016: 100% vergoeding bij tussenpersoon

Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die voor advisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden. Lees hier de uitspraak.

Wij stellen ons op het standpunt dat bovenstaande ook voor Defam aandelenlease contracten opgaat die via een tussenpersoon afgesloten zijn. Op dit moment wachten wij op een uitspraak welke duidelijkheid moet geven over dit punt. Zodra er nieuws is kunt u dat hier lezen.